Телеканал "К2"

Страна вещания:
Неизвестно
Язык вещания:
Неизвестно

Программа на сегодня

 • Показать прошедшие
 • 23:25-00:10: Судові справи, 80 с.
 • 00:10-01:00: Судові справи, 96 с.
 • 01:00-01:30: Квадратний метр, 70 с.
 • 01:30-02:05: уДачний проект, 22 с.
 • 02:05-02:35: уДачний проект, 23 с.
 • 02:35-03:15: Шість соток, 3 с.
 • 03:15-03:25: Садові поради
 • 03:25-04:05: Готуємо разом, 40 с.
 • 04:05-04:50: Готуємо разом, 24 с.
 • 04:50-05:35: Судові справи, 95 с.
 • 05:35-06:20: Судові справи, 78 с.
 • 06:20-07:05: Сімейний суд, 57 с.
 • 07:05-08:00: Сімейний суд, 59 с.
 • 08:00-08:50: т/с Клон, 137 с.
 • 08:50-09:35: т/с Клон, 138 с.
 • 09:35-10:25: Ток-шоу Стосується кожного, 209 с.
 • 10:25-11:20: Готуємо разом, 29 с.
 • 11:20-12:10: Готуємо разом, 38 с.
 • 12:10-12:55: Телемагазин
 • 12:55-13:20: уДачний проект, 24 с.
 • 13:20-13:45: уДачний проект, 25 с.
 • 13:45-14:30: Шість соток, 1 с.
 • 14:30-15:15: Телемагазин
 • 15:15-16:05: Судові справи, 96 с.
 • 16:05-16:50: Судові справи, 80 с.
 • 16:50-17:35: Сімейний суд, 37 с.
 • 17:35-18:20: Сімейний суд, 93 с.
 • 18:20-19:10: т/с Клон, 139 с.
 • 19:10-20:00: т/с Клон, 140 с.
 • 20:00-20:55: Ток-шоу Стосується кожного, 220 с.
 • 20:55-21:40: Ток-шоу Стосується кожного, 193 с.
 • 21:40-22:30: Сімейний суд, 94 с.
 • 22:30-23:20: Сімейний суд, 44 с.
 • 23:20-23:25: Звернення Президента України
 • 23:25-00:10: Судові справи, 52 с.

Программа на завтра (13.07.2024)

 • 23:25-00:10: Судові справи, 52 с.
 • 00:10-01:00: Судові справи, 97 с.
 • 01:00-01:30: Квадратний метр, 71 с.
 • 01:30-02:00: уДачний проект, 24 с.
 • 02:00-02:25: уДачний проект, 25 с.
 • 02:25-03:05: Шість соток, 1 с.
 • 03:05-03:15: Садові поради
 • 03:15-04:00: Готуємо разом. Випічка, 4 с.
 • 04:00-04:45: Готуємо разом. Випічка, 5 с.
 • 04:45-05:30: Судові справи, 96 с.
 • 05:30-06:20: Судові справи, 80 с.
 • 06:20-07:05: Сімейний суд, 62 с.
 • 07:05-08:00: Сімейний суд, 63 с.
 • 08:00-08:50: Шість соток, 23 с.
 • 08:50-09:35: Шість соток, 2 с.
 • 09:35-10:25: Ток-шоу Стосується кожного, 220 с.
 • 10:25-11:15: Готуємо разом. Випічка, 6 с.
 • 11:15-12:10: Готуємо разом. Випічка, 9 с.
 • 12:10-12:55: Телемагазин
 • 12:55-13:20: уДачний проект, 26 с.
 • 13:20-13:45: уДачний проект, 27 с.
 • 13:45-14:30: Шість соток, 5 с.
 • 14:30-15:15: Телемагазин
 • 15:15-16:05: Судові справи, 97 с.
 • 16:05-16:50: Судові справи, 52 с.
 • 16:50-17:35: Сімейний суд, 44 с.
 • 17:35-18:20: Сімейний суд, 94 с.
 • 18:20-19:15: Ток-шоу Стосується кожного, 169 с.
 • 19:15-20:00: Ток-шоу Стосується кожного, 239 с.
 • 20:00-21:40: Ток-шоу Стосується кожного, 226 с.
 • 21:40-22:35: Сімейний суд, 96 с.
 • 22:35-23:20: Сімейний суд, 60 с.
 • 23:20-23:25: Звернення Президента України
 • 23:25-00:10: Судові справи, 53 с.