Телеканал "Film.Ua Drama"

Страна вещания:
Неизвестно
Язык вещания:
Неизвестно

Программа на сегодня

 • Показать прошедшие
 • 23:50-00:40: т/с Вікно життя 2, 14 с.
 • 00:40-01:35: т/с Вікно життя 2, 15 с.
 • 01:35-04:50: х/ф Обираючи долю, 1-4 с.
 • 04:50-05:35: т/с Коротке слово ні, 7 с.
 • 05:35-06:15: т/с Коротке слово ні, 8 с.
 • 06:15-07:00: т/с Вікно життя 2, 16 с.
 • 07:00-07:45: т/с Вікно життя 2, 17 с.
 • 07:45-08:35: т/с Вікно життя 2, 18 с.
 • 08:35-09:30: т/с Жіночий лікар 4, 24 с.
 • 09:30-10:20: т/с Жіночий лікар 4, 25 с.
 • 10:20-11:15: т/с Жіночий лікар 4, 26 с.
 • 11:15-12:05: т/с Мереживо долі, 1 с.
 • 12:05-13:00: т/с Мереживо долі, 2 с.
 • 13:00-13:50: т/с Мереживо долі, 3 с.
 • 13:50-17:30: х/ф Вір мені, 1-4 с.
 • 17:30-18:25: т/с Жіночий лікар 4, 27 с.
 • 18:25-19:20: т/с Жіночий лікар 4, 28 с.
 • 19:20-20:15: т/с Жіночий лікар 4, 29 с.
 • 20:15-21:05: т/с Мереживо долі, 1 с.
 • 21:05-21:55: т/с Мереживо долі, 2 с.
 • 21:55-22:50: т/с Мереживо долі, 3 с.
 • 22:50-23:45: т/с Вікно життя 2, 16 с.
 • 23:45-00:40: т/с Вікно життя 2, 17 с.

Программа на завтра (01.06.2024)

 • 23:45-00:40: т/с Вікно життя 2, 17 с.
 • 00:40-01:30: т/с Вікно життя 2, 18 с.
 • 01:30-04:30: х/ф Не хочу тебе втрачати, 1-4 с.
 • 04:30-05:15: т/с Коротке слово ні, 9 с.
 • 05:15-06:00: т/с Коротке слово ні, 10 с.
 • 06:00-06:50: т/с Вікно життя 2, 19 с.
 • 06:50-07:45: т/с Вікно життя 2, 20 с.
 • 07:45-08:35: т/с Вікно життя 2, 21 с.
 • 08:35-09:30: т/с Жіночий лікар 4, 27 с.
 • 09:30-10:20: т/с Жіночий лікар 4, 28 с.
 • 10:20-11:10: т/с Жіночий лікар 4, 29 с.
 • 11:10-12:00: т/с Мереживо долі, 4 с.
 • 12:00-12:55: т/с Мереживо долі, 5 с.
 • 12:55-13:45: т/с Мереживо долі, 6 с.
 • 13:45-14:30: т/с Невипадкові зустрічі, 1 с.
 • 14:30-15:25: т/с Невипадкові зустрічі, 2 с.
 • 15:25-16:15: т/с Невипадкові зустрічі, 3 с.
 • 16:15-17:10: т/с Невипадкові зустрічі, 4 с.
 • 17:10-18:00: т/с Жіночий лікар 4, 30 с.
 • 18:00-18:55: т/с Жіночий лікар 4, 31 с.
 • 18:55-19:45: т/с Жіночий лікар 4, 32 с.
 • 19:45-20:40: т/с Мереживо долі, 4 с.
 • 20:40-21:30: т/с Мереживо долі, 5 с.
 • 21:30-22:20: т/с Мереживо долі, 6 с.
 • 22:20-23:15: т/с Вікно життя 2, 19 с.
 • 23:15-00:05: т/с Вікно життя 2, 20 с.